Het nieuwe rijden "Wat is het ?"

 

Het nieuwe rijden is vooral bedoeld voor de geoefende rijder om anders met de auto om te gaan dan dat ze geleerd is. Vooral beter om  te gaan met het milieu en zuiniger met brandstof.

Wat is nu eigenlijk het nieuwe rijden?

Tip 1

Lekker ontspannen achter het stuur zitten. Meer comfort voor u en uw passagiers. Meer gelegenheid om op de weg te letten. Flink besparen op uw autokosten. En ook nog eens bijdragen aan een beter milieu.

 

Dat is wat Het Nieuwe Rijden u kan opleveren. Ook u kunt profiteren van de vele voordelen van Het Nieuwe Rijden. U zult zien dat u uiteindelijk met meer plezier achter het stuur zit.

Tip 2

Schakel zo vroeg mogelijk op naar een hogere versnelling. Bij maximaal 2500 toeren, voor diesel bij maximaal 2000 toeren.

 

Een deel van het vermogen dat een automotor levert gaat verloren aan inwendige wrijvingsverliezen. Deze verliezen zijn evenredig met het toerental.


Tip 3

Rij zo veel mogelijk met een gelijkmatige snelheid en een laag toerental in een zo hoog mogelijke versnelling.

 

Bij het opbouwen van snelheid (versnellen, accelereren) wordt de energie uit de brandstof omgezet in bewegingsenergie van de auto. Een deel van deze energie wordt weer vernietigd zodra er geremd wordt.

Tip 4

Kijk zo ver mogelijk vooruit en anticipeer op het overige verkeer.

 

Om zoveel mogelijk met een gelijkmatige snelheid te kunnen rijden (zoals besproken in tip 2) is het van belang te anticiperen op het overige verkeer om zodoende niet onnodig of abrupt te hoeven remmen of gas geven. Bijvoorbeeld bij het naderen van verkeerslichten, en het inhalen van (vracht)auto's.

Tip 5

Ziet u dat u snelheid moet minderen of stoppen voor een verkeerslicht, laat dan tijdig gas los en laat de auto in de versnelling van dat moment uitrollen.

 

Bij moderne auto’s wordt de brandstof toevoer afgesloten op het moment dat je het gas pedaal loslaat. De wielen zorgen er voor dat de motor aangedreven wordt. En is er geen brandstof nodig.

 Tip 6

Zet de motor ook af bij kortere stops.

 

Zoals bij een openstaande brug, bij een spoorwegovergang, in de file, wanneer u iemand afhaalt, etc. Start u weer, doe dit dan zonder gas te geven. 

Meer weten ??? Klik op www.hetnieuwerijden.nl